• Rezultati popravnog od 25.09.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).

  • Rezultati popravnog od 18.09.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).

  • Rezultati popravnog od 05.09.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).

  • Rezultati popravnog od 04.07.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).
  • Rezultati popravnog od 19.06.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).
  • Rezultati popravnog od 10.04.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).

  • Rezultati popravnog od 08.02.2017. godine . Uvid u radove je na PMF-u, kancelarija 306, kad vam odgovara (pošaljite prvo e-mail).

  • Ispit (popravni test1, test 2) 09.02.2017.godine iz Matematike 2 MF, radio je samo student Admir Mehuljić. Rezultati: test 1 8.5 bodova i test 2 4.5 boda. Uvid je u kancelariji 306 na PMF-u, kad vam odgovara (prvo poslati e-mail).

  • Rezultati - popravnog iz Matematike 2 od 26.01.2017. godine . Uvid u radove je kad vam odgovara na PMF-u, kancelarija 306.

  • Rezultati - test 2 od 14.01.2017. godine . Uvid u radove je u utorak 24.01.20167 godine u 10,00 sati na PMF-u, kancelarija 306.

  • Rezultati testa 1 od 06.12.2016.godine . Uvid u radove je u ponedjeljak 26.12.2016. godine od 10,00 do 11,00 sati i u četvrtak 29.12.2016.godine od 13,30 do 14,30 sati na PMF-u, kancelarija 306.