Samir Karasuljić

Odsjek Matematika
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Tuzli
Univerzitetska 4
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
samir.karasuljic@untz.ba
Konsultacije:
ponedjeljak - petak od 09,00 do 11,00 sati
ili bilo koji drugi termin u radnom vremenu koji vam odgovara,
prvo poslati e-mail o dolasku na konsultacije,
kancelarija 306 (konsultacije)