Ja sam Samir Karasuljić, vanredni profesor na Odsjeku matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli ( CV ). Više informacija o nastavi, predavanjima i saradnicima možete vidjeti koristeći linkove ispod na ovoj stranici. Vrijeme i mjesto konsultacija, email i ostale detalje možete vidjeti na dnu stranice ili kliknuti na link. Materijali za pripremu ispita, obavještenja, rezultati i dr., dostupni su preko aplikacije Google Classroom. Za pristup potrebno je da studenti pošalju svoj gmail, po mogućnosti u formi ime.prezime@gmail.com, na moje emailove samir.karasuljic@unitz.ba ili samir.karasuljic@gmail.com.

  Bavim se numeričkim rješavanjem singularno-perturbacionih rubnih problema, objavljene radove možete vidjeti na sljedećem linku.


 • Univerzitet u Tuzli
  Prirodno-matematički fakultet
  Odsjek matematika
 • Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla, BiH
 • samir.karasuljic @ untz.ba
 • +387 35 320 902, lok. 902
 • Konsultacije:
  Utorak 09,00-11,00 sati
  Srijeda 11,00-13,00 sati
  Petak 09,00-11,00 sati
  ili bilo koji drugi termin, samo se javiti emailom
  Kabinet 306
 • Google Classroom